GENERÁLNE OPRAVY SÚSTRUHOV

GENERÁLNE OPRAVY SÚSTRUHOV

Priebeh opravy mechanického sústruhu SV 18 RA


Popis prác pri prevedení generálnej opravy sústruhu SV 18RA

1) Čistenie stroja, demontáž jednotlivých podskupín stroja.

2) Prebrúsenie loží, saní, priečneho suportu, vretena a pinoly koníka.

3) Zaškrabanie vodiacich plôch vreteníka a zalapovanie puzdier pre uloženie vretena, saní, koníka do geometrických pozici podľa protokolu presnosti stroju výrobcu.

4) Prebrúsenie + zaškrabanie vodiacich plôch nožového suportu, nožovej hlavy + výmena skrutky s maticou, výmena nožových klinov, výmena excentru, klzátka a čapu nožovej hlavy.

5) Kompletné rozobratie a výmena potrebných ND do suportovej skrine, závitovej skrine, rýchlostnej skrine a vo vreteníku.

6) Výmena skrutky s maticou na priečnom posuve, výmena priečneho klinu.

7) Repasia olejového a chladiaceho čerpadla.

8) Ustavenie, prípadná výmena vodiacich hrebeňov, oprava vodiacich tyčí a ťažných skrutiek.

9) Kompletná výmena ložísk vo všetkých podskupinách.

10) Kompletná výmena elektroprvkov, kabeláže a ovládacích prvkov.

11) Kompletná výmena štítkov.

12) Náter stroja základnou farbou, tmelenie, prebrúsenie, polyuretánový vrchný náter.

13) Vystavenie protokolu presnosti a revíznej správy elektro.

14) Kontrolná skúška a prevzatie stroje na našej prevádzke.

V tejto kategórii nie sú žiadne produkty.